Na této stránce bych chtěla zmínit mé již ukončené projekty.  Děkuji projektovým partnerům za důvěru, za povolení k zveřejnění projektů a za výbornou spolupráci. Děkuji!